สถิติ

67776800

เกี่ยวกับเรา

   ประวัติความเป็นมา

   เว็บไซต์ Clicknews.link(คลิกนิวส์ ดอท ลิงค์) 

                               

   บริษัท คลิกนิวส์ จำกัด ในนามเว็บไซต์สำนักข่าว Clicknews.link(คลิกนิวส์ ดอท ลิงค์) ได้ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในการให้บริการข่าวสารที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อเป็นประโยชน์กับสาธารณชนผ่านช่องทางออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งในยุคดิจิทัลมาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560  พร้อมได้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มาตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 แล้วนั้น

   ทั้งนี้หลังจากที่เว็บไซต์ Clicknews.link  ได้ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนทางด้านเศรษฐกิจโดยยึดมั่นจรรยาบรรณการในการนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนได้รับความไว้วางใจและความสนใจในการเข้ามารับรู้ข่าวสารผ่านช่องทาง เว็บไซต์ Clicknews.link  ด้วยยอดวิวผู้อ่านสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

   โดยทางเว็บไซต์จึงเล็งเห็นการจะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่มีศัยกภาพที่ดีในการนำเสนอข่าวสารเพื่อพัฒนาและต่อยอดการทำหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนเพิ่มขึ้นนั้น  ดังนั้นจึงได้สมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอีกองค์กรที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในแวดวงสื่อสารมวลชน

   ซึ่งจะสามารถช่วยเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพของ เว็บไซต์ Clicknews.link  เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้จรรยาบรรณและบทบาทของการเป็น "เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจง่ายและทันสมัย"

 

                                                                                              น.ส.พิมพ์ใจ  วัชราภัย

                                                                                                บรรณาธิการบริหาร

                                                                                            เว็บไซต์ Clicknews.link

                                                                                                    089-120-2155

                                                                                           pimjai_por@hotmail.com


01 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 80058 ครั้ง

Engine by shopup.com