สถิติ

68239360

ไทยยูเนี่ยนคว้ารางวัลคุณธรรมอวอร์ดปี2565

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   ไทยยูเนี่ยนคว้ารางวัลคุณธรรมอวอร์ดปี2565

   จาก งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13

  

   บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด นำโดยนางสาวสุพรรณา ศรีสุจริตพานิช ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “คุณธรรมอวอร์ด ปี 2565” ประเภทชุมชนและองค์กร

   ที่ส่งเสริมสนับสนุนความดีภายในหรือภายนอกองค์กร รวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสม จากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13

   จัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ต้องการยกย่องและให้กำลังใจบุคคล ชุมชน องค์กร ที่มีพฤติกรรมเชิงบวกต่อสังคมและนานาประเทศ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

   ทั้งนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา มีการจัดอบรมและทำกิจกรรมจิตอาสา รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการแบ่งปันช่วยเหลือด้านโภชนาการและสุขอนามัยของพนักงานและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

17 กันยายน 2566

ผู้ชม 191 ครั้ง

Engine by shopup.com