สถิติ

68239319

"ซีเอ็ด" มอบหนังสือ "มูลนิธิ สคส." มูลค่า 1.5 ล้านบาท ร่วมสนับสนุน  

หมวดหมู่: CSR

   "ซีเอ็ด" มอบหนังสือ "มูลนิธิ สคส." มูลค่า 1.5 ล้านบาท ร่วมสนับสนุน

   "โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย ใน 5 จังหวัดนำร่อง"

  

   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) “ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการหนังสือและสื่อความรู้ทั่วประเทศไทย โดย คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ และประธานมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น และคุณนิวัฒน์ วัฒนสิริมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้แก่ “มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง” (มูลนิธิ สคส.)

   โดยคุณปิยภา เมืองแมน ผู้จัดการมูลนิธิ สคส.พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติรับมอบหนังสือจำนวน 3,061 เล่ม มูลค่า 1,540,161 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน "โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย"

   ซึ่งทางมูลนิธิ สคส.จะดำเนินการส่งมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลในพื้นที่ รวมถึงเด็กและผู้ปกครองในชุมชน รวมทั้งสิ้น 113 แห่งใน 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ชัยนาท สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก และนครศรีธรรมราช

   สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านการใช้ภาษา และพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้วัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งแพร่หลายในสังคมไทย 

   อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงหนังสือสำหรับเยาวชนที่ขาดแคลน ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต  โดยจัดขึ้น ณ  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

16 กันยายน 2566

ผู้ชม 98 ครั้ง

Engine by shopup.com