สถิติ

67776690

กรุงไทยแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน  

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   กรุงไทยแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน

   ตอกย้ำ!จุดยืน "ไม่ทนต่อการทุจริต"           

   ธนาคารกรุงไทย ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2566  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด WHAT THE FACT? โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 

   ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม พร้อมมุ่งขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และได้กำหนดนโยบาย Zero Tolerance เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

   นอกจากนี้ธนาคารยังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ว่า มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นสมาชิก CAC

07 กันยายน 2566

ผู้ชม 164 ครั้ง

Engine by shopup.com