สถิติ

67776640

"เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์" เตรียมออกหุ้นกู้เสนอขายต.ค.66    

   "เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์" เตรียมออกหุ้นกู้เสนอขายต.ค.66

   ผู้ลงทุนรายใหญ่/สถาบัน-ชูช่วงอัตราดอกเบี้ยรุ่นอายุ 5-10 ปี   

 

   บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด หรือ “HMC Polymers” ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนหรือ PP รายแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 40 ปี

   อีกทั้งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ “GC” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

   ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 นี้ ผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

   HMC Polymers เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

   และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 รุ่นอายุ 3 ปี ซึ่งจะมีการแจ้งอัตราดอกเบี้ยในภายหลัง ชุดที่ 2 รุ่นอายุ 5 ปี ช่วงอัตราดอกเบี้ย 4.10%-4.40% ต่อปี

   ชุดที่ 3 รุ่นอายุ 7 ปี ช่วงอัตราดอกเบี้ย 4.45%-4.75% ต่อปี และชุดที่ 4 รุ่นอายุ 10 ปี ช่วงอัตราดอกเบี้ย 4.79%-5.09% ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีกครั้ง โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 5-6 และ 9 ตุลาคม 2566 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

   ทั้งนี้ หุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่  "A-(tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 สะท้อนถึง ความเป็นผู้นำในธุรกิจเม็ด PP รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

   รวมถึงความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้ HMC Polymers สามารถมุ่งเน้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

                   

   Mr. Corso Uzielli (คอร์โซ อูซีลลี่) ประธานบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา  HMC Polymers มุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านฐานการผลิต และการดำเนินธุรกิจทุกๆ มิติอย่างต่อเนื่อง

   พร้อมนำเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดจาก LyondellBasell หนึ่งในผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตเม็ดพลาสติก PP ระดับโลก มาประยุกต์ใช้ และเมื่อรวมกับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จาก GC ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

   จึงสามารถผลิตเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษ (Specialty Product) และเกรดคุณภาพสูง (Differentiated Product) ซึ่งแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ในตลาด เพื่อการนำไปใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น

   ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มการแพทย์และสุขอนามัย กลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น รวมถึงกลุ่มชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วย

                  

   นางสาวอังคณี สุนทรสวัสดิ์ รองประธาน สายการเงิน บัญชีและงานสนับสนุนองค์กร กล่าวเสริมว่า แม้ว่าในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ผลประกอบการของผู้ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอ่อนตัวลง

   อย่างไรก็ตามคาดว่าราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจะมีทิศทางที่ดีขึ้น ตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566  HMC Polymers  มีรายได้จากการขายสุทธิ 12,825 ล้านบาท

   สำหรับภาพรวมฐานะการเงินมีความแข็งแกร่ง ด้วยสัดส่วนของทุนที่สูง และ มีสภาพคล่องในระดับเพียงพอ ประกอบด้วยความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงส่งผลให้ HMC Polymers และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตอยู่ในระดับ A-

   ดังนั้นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่แสวงหาโอกาสจากการลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคง “ENDLESS POSSIBILITIES OF INVESTMENT CHOICE” ไปพร้อมกับการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ HMC Polymers

   ภายใต้แนวคิด “INNOVATE ENDLESS POSSIBILITIES” หรือ นวัตกรรมสร้างสรรค์ไม่สิ้นสุดมุ่งขับเคลื่อนความมั่นคงทางธุรกิจ ควบคู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

   “ปัจจุบัน HMC Polymers มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก PP มากกว่า 1,000,000 ตันต่อปี และเป็นผู้นำด้านการผลิตเม็ดพลาสติก PP แบบครบวงจรระดับแนวหน้าและทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   ภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 โดยเม็ดพลาสติก PP ของ HMC Polymers นำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พบได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

   อาทิ บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบแข็ง บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบยืดหยุ่น ผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสุขอนามัย รวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อและสิ่งทอ เป็นต้น” นางสาวอังคณี กล่าวย้ำและเพิ่มเติมว่า

   ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ HMC Polymers สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bualuang mBanking สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา

   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT หรือผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/) สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา

   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 819

   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784 ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

07 กันยายน 2566

ผู้ชม 281 ครั้ง

Engine by shopup.com