สถิติ

67194364

"CV" เข้าลงทุนธุรกิจ Landfill ในประเทศออสเตรเลีย    

   "CV" เข้าลงทุนธุรกิจ Landfill ในประเทศออสเตรเลีย

   Game Changer เสริมแกร่งคาดรับรู้รายได้ไตรมาส3/66

                         

   "บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์" หรือ CV บอร์ดอนุมัติลงทุนซื้อหุ้นใน Fernview Environmental Pty Ltd (Fernview) ธุรกิจรับกำจัดขยะและให้บริการบ่อฝังกลบขยะชุมชนและอุตสาหกรรม (Landfill) ในประเทศออสเตรเลีย มูลค่า 11 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 256 ล้านบาท

   เพื่อเสริมแกร่งด้านผลการดำเนินงาน คาดรับรู้รายได้ในไตรมาส 3/66 เป็นต้นไป เตรียมขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุม EGM ครั้งที่ 1/2566 ใวันที่ 26 .. 66นี้

   นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญใน Fernview Environmental Pty Ltd (Fernview)

   ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับสิทธิจากภาครัฐในการประกอบกิจการโรงงานรับและฝังกลบขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย

   โดยบริษัทจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Fernview รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 11,000,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือคิดเป็นประมาณ 256.08 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนที่ 23.28 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย)  

   Fernview ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับกำจัดขยะและให้บริการบ่อฝังกลบขยะชุมชนและอุตสาหกรรม (Landfill) โดยปัจจุบัน Fernview ก่อสร้างบ่อขยะแล้วเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการรอรับใบอนุญาต เพื่อเปิดดำเนินกิจการสำหรับรับและฝังกลบขยะในเมืองเพิร์ธ

   ซึ่งธุรกิจดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่าและช่องทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ในการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

   ทั้งนี้การซื้อขายดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

   อย่างไรก็ตามบริษัทจะเริ่มชำระเงินมัดจำสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้น ในวันที่เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และในกรณีเลิกสัญญาซื้อขายหุ้น ผู้ขายตกลงคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้แก่บริษัท

   “ธุรกิจ Landfill ในออสเตรเลียนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญกับธุรกิจของ CV เพราะสามารถพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนต่างๆ บนพื้นที่กว่า 4,200 ไร่ ต่อยอดจาก Landfill ได้อย่างมากมาย ซึ่งมี Alignment โดยตรงกับธุรกิจของ CV อย่างสมบูรณ์แบบ

   สำหรับการดำเนินงานเฟสแรกเป็นการรับขยะเพื่อฝังกลบจากบ่อที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 บ่อ ซึ่งจะรองรับการฝังกลบได้อย่างน้อย 3 ปี จากจำนวนบ่อที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด 10 บ่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวเข้ามาในไตรมาส 3/2566 เป็นต้นไป นายเศรษฐศิริ กล่าวสรุป

27 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 111 ครั้ง

Engine by shopup.com