สถิติ

58752938

คณะกรรมการสรรหาฯเตรียมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อคัดเลือก  

หมวดหมู่: การเงิน

   คณะกรรมการสรรหาฯเตรียมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อคัดเลือก

   เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. ภายหลังการรับสมัครสิ้นสุด

                    

   นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยให้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน–24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา บัดนี้ธนาคารได้ทำการปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์

   ซึ่งการพิจารณาทั้งหมดจะเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกระบวนการสรรหาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ รวมถึงเป็นไปตามแนวทางวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาต่อไป

26 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 84 ครั้ง

Engine by shopup.com