สถิติ

67194200

บสย. จับมือ BWG ส่งเครื่องแบบ    

หมวดหมู่: CSR

   บสย. จับมือ BWG ส่งเครื่องแบบ

   พนักงานเก่า เปลี่ยนสู่พลังงานสะอาด

 

   นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบเครื่องแบบพนักงานเก่า ให้แก่ ตัวแทนจาก บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากัด (มหาชน) (BWG)

   เพื่อนำเครื่องแบบพนักงานเก่าเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี โดย BWG เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ณ บสย. สำนักงานใหญ่

   สำหรับการส่งมอบเครื่องแบบพนักงานเก่าในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการ CSR “บสย. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ด้วยกระบวนการเผาทำลายผ่านระบบปิด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

   ลดปัญหามลพิษ PM2.5 และยังสามารถนำพลังงานความร้อนที่ได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดทดแทนการใช้ถ่านหิน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

   อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาการนำเครื่องแบบของพนักงาน บสย. ที่มีโลโก้เก่านำไปใช้ประโยชน์อันมิชอบ ซึ่ง บสย. ได้ Rebranding หรือเปลี่ยนตราสัญลักษณ์องค์กรเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา

   และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้า ปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ESG ที่ บสย. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรผู้นำด้าน ESG ของประเทศต่อไป

25 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 232 ครั้ง

Engine by shopup.com