สถิติ

58753079

EXIM BANK ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร โดย IRDP  

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   EXIM BANK ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร โดย IRDP

  Strategic Planning for Business Development 

 

   ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์รัฐวิสาหกิจไทยและองค์กรของรัฐ มาตรฐานระดับโลก ที่ได้รับรางวัล SOE Award และรางวัลการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ”

   ในหลักสูตร Strategic Planning for Business Development (SPBD) รุ่นที่ 1 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) โดย EXIM BANK ได้แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน และพลิกโฉมองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

                   

   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

   สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

25 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 94 ครั้ง

Engine by shopup.com