สถิติ

67195016

แสนสิริ เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ 4.00-4.50%  

   แสนสิริ เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ 4.00-4.50%

   เดินหน้าแผนลงทุน52โครงการ มูลค่ารวม75,000ลบ.

                   

   “แสนสิริ” เปิดเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี และอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี กำหนดจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

   ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่โดยมี 10 สถาบันการเงินชั้นนำให้ความเชื่อมั่น

   ผนึกกำลังเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน) เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 1-2 และ 6 มิถุนายน 66 นี้

   นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) กล่าวว่า แสนสิริ เปิดเผยอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี

   ซึ่งจะจัดจำหน่ายผ่าน 10 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

   บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จะชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ประชาชนเป็นการทั่วไป จองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

   สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.. 2566 และส่วนที่เหลือเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

   ซึ่งในปีนี้แสนสิริมีแผนเปิดตัว 52 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 75,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายยอดขาย ไว้ที่ 55,000 ล้านบาท และเป้าหมายรายได้รวม 40,000 ล้านบาท รวมถึงวางเป้าหมายกำไรสุทธิทุบสถิติ ALL-Time High ซึ่งนับเป็นเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในทุกๆ ด้าน

   ทั้งนี้ 10 สถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แสนสิริระบุว่า หุ้นกู้แสนสิริ มีกระแสตอบรับที่ดีโดยมีผู้ลงทุนสอบถามรายละเอียดการจองซื้อเข้ามาจำนวนมาก ก่อนเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 1-2 และ 6 มิถุนายน 2566 นี้ มาจากความหลากหลายของอายุหุ้นกู้ที่มีทางเลือกให้ผู้ลงทุนมากขึ้น

   โดยแบ่งเป็น 2 ชุดให้เลือกจองซื้อ มีผลตอบแทนที่น่าพอใจ รวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

   สำหรับนักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ดังนี้

  • ธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง)
  • ธนาคารกรุงไทย (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-111-1111
  • ธนาคารกสิกรไทย (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-6784 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY ได้อีก 1 ช่องทาง รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขาย)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application-CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ โทร. 1428 กด#4 (สงวนสิทธิการรับจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น และเงื่อนไขการจองซื้อให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย) โทร. 02-165-5555 หรือ Application DIME
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56

24 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 228 ครั้ง

Engine by shopup.com