สถิติ

58752506

สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำทีม

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำทีม

   คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ พบเลขาธิการ คปภ.

  

   ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2566-2568 เข้าพบ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

   เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ พร้อมทั้งประชุมหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย และแนวทางความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยั่งยืน

   โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน คปภ. และสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.

24 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 206 ครั้ง

Engine by shopup.com