สถิติ

58753412

SME D Bank ประชุม  

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   SME D Bank ประชุม

   วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2566

 

   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2566 โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร เป็นประธานในที่ประชุม

   พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารธนาคาร และผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร อาคาร SME Bank Tower

21 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 92 ครั้ง

Engine by shopup.com