สถิติ

66711303

ธ.ก.ส.ร่วมงาน    

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   ธ.ก.ส.ร่วมงาน

   "วันอาภากร"

  

   นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ครบรอบ 100 ปี พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเทิดพระเกียรติ

   แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีและถวายเป็นพระกุศลแด่กรมหลวงชุมพรฯ พร้อมร่วมบริจาคเงินแก่มูลนิธิราชสกุลอาภากร เพื่อนำไปสมทบทุนในการสืบทอดพระปณิธาน และสร้างสาธารณประโยชน์สู่สังคม ณ วิหารน้อย ภายในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

   ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ตั้งสำนักงานใหญ่ บริเวณนางเลิ้ง ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของวังส่วนพระองค์ ชาว ธ.ก.ส. จึงได้น้อมนำ คำสั่งสอนของพระองค์ท่าน ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู้คุณ และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดิน มาให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร

20 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 6419 ครั้ง

Engine by shopup.com