สถิติ

67777014

พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น มอบน้ำดื่ม  

หมวดหมู่: CSR

   พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น มอบน้ำดื่ม

   3,500 ขวด สถานพยาบาลชุมชน

  

   นายจิรชาญ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด พร้อมด้วย นางพาณิภัค ฉัตรวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และนางสาวมัลลิกา บุระขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

   ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มในโครงการ “พี อาร์ จี มอบน้ำดื่ม สานน้ำใจ ให้สถานพยาบาลของชุมชน” จำนวน 3,500 ขวด เพื่อดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา และบุคลากรทางการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 1 เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

   โดยมี นางอัชพร แสงอุทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ ลานกิจกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี เขต 1

17 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 6542 ครั้ง

Engine by shopup.com