สถิติ

50547933

"เงินติดล้อ" ภูมิใจ ถูกยกให้เป็นกรณีศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ  

หมวดหมู่: การเงิน

   "เงินติดล้อ" ภูมิใจ ถูกยกให้เป็นกรณีศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ

   การสร้างความยั่งยืนทางสังคมภายใต้แนวคิด SDGs องค์กรระดับเอเชีย

                  

   นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า ถือเป็นอีกก้าวแห่งความภูมิใจของเงินติดล้อ ในฐานะองค์กรที่ได้รับการยกย่องในระดับเอเชียให้เป็นกรณีศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความเข้าใจและการสร้างความยั่งยืนทางสังคม

   ภายใต้แนวคิด SDGs: Sustainable Development Goals ด้วยการมุ่งเน้นสร้างโอกาสทางความรู้และส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการศึกษาร่วมกันของ CIIP–มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (SMU) และ Accenture

   โดยเงินติดล้อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถึง 5 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ครอบคลุมในมิติด้านสังคม (social) ดังนี้ 1.ขจัดความยากจน 2.ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ 3.ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

   4.ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม 5.ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานให้กับธุรกิจ พร้อมกับการสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงิน และการสนับสนุนด้านศึกษาให้กับเยาวชน

   ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR มีเจตนาในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ (underbanked) และยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้มากขึ้น

   นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินและด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่าโอกาสทางความรู้จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตหมุนต่อได้อย่างยั่งยืน และยังจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

   ภายใต้แนวคิดการสร้างความยั่งยืนทางสังคม SDGs: Sustainable Development Goals ผู้สนใจติดตามข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ www.tidlor.com หรือ Facebook เงินติดล้อ สอบถามผลิตภัณฑ์และบริการได้ที่ call center หมายเลข 088-088-0880 ตลอด 24 ชม.

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 442 ครั้ง

Engine by shopup.com