สถิติ

62730112

 "องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2565"  

หมวดหมู่: ขายตรง

   "องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2565"
   "แอมเวย์" คว้ารางวัล หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องปีที่10

  

   แอมเวย์ ประเทศไทย โดยตัวแทนผู้บริหารและนักธุรกิจแอมเวย์ เข้ารับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2565 ” (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2022) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM)

   โดยมี มร. โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล และ มร. เจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

   พร้อมมอบโล่ในฐานะที่แอมเวย์ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ก้าวสู่ระดับ Platinum Award การได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของแอมเวย์

   ในการร่วมส่งเสริมให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศได้มีโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อการสร้างสุขภาพที่ดี และร่วมสนับสนุนการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยองค์การสหประชาชาติ

   ภายใต้ความมุ่งมั่นในการบูรณาการเพื่อสังคม แอมเวย์ประเทศไทย ยังคงดำเนินโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู” อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของเด็กในพื้นที่โรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

   ภายใต้แนวคิด "เด็กได้รับโภชนาการดี มีพัฒนาการสมวัย โรงเรียนเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านโภชนาการและการทำเกษตรผสมผสาน และขยายความเข้มแข็งสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

   ด้วยการส่งมอบความรู้และทุนทรัพย์ให้โรงเรียนได้ปรับปรุงพื้นที่การเกษตร เพื่อให้มีวัตถุดิบที่มีคุณค่าโภชนาการหลากหลายและปลอดภัยสำหรับการปรุงอาหาร อันเป็นแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน

   โดยปัจจุบัน ได้สนับสนุนโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปแล้วรวม 3 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้) รวม 57 โรงเรียน

   มีเด็กนักเรียนได้รับประโยชน์ภายใต้โครงการมากกว่า 8,600 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม แอมเวย์ได้จัดทำโครงการ “Amway, Go Green Together” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านการปลูกฝังให้เกิดหัวใจรักษ์โลก สู่การสร้างโลกใบใหม่ที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวเอง

   โดยได้รวมพลังกับเหล่านักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิก ร่วมทำกิจกรรมภายใต้ภารกิจ 3R ได้แก่ Reduce ลดการใช้ถุง Reuse สนับสนุนให้ใช้ถุงผ้าเพื่อการใช้ซ้ำ

   และ Recycle ร่วมคืนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแอมเวย์ เพื่อนำเข้าสู่เส้นทางการรีไซเคิล โดยแอมเวย์นำพลาสติกที่ได้รับคืนมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นถุง ReBag ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ถุงรีไซเคิลเพื่อโลก”

   แอมเวย์ประเทศไทย มุ่งมั่นเดินหน้าในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมไทยอย่างยั่งยืน พร้อมดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ        

24 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 712 ครั้ง

Engine by shopup.com