สถิติ

50547768

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีขึ้น  

หมวดหมู่: CSR

   กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นสร้างโลกที่ดีขึ้น

   ผ่านการปลูกต้นไม้กว่า 100,000 ต้น ทั่วประเทศไทย

                                    

   บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะองค์กรระดับแนวหน้าที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน หรือ Climate change มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในฐานะ "Green Insurer" หรือผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

   รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นการปลูกจิตสำนึก พร้อมสร้างการตระหนักรู้ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านโครงการ "Go Green" โดยปัจจุบันได้ปลูกป่าไปแล้วกว่า 100,000 ต้น ทั่วประเทศไทย สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 900,000 กิโลกรัม/ปี

   ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้แก่ พนักงาน ฝ่ายขาย และลูกค้า โดยร่วมการลดใช้กระดาษ ซึ่งพนักงานร่วมกันลดการใช้กระดาษทุก 100 แผ่น จะแปลงเป็นการปลูกต้นไม้ 1 ต้น

   สำหรับฝ่ายขาย ได้เปลี่ยนจากแบบฟอร์มการสมัครประกันแบบกระดาษ เป็นเล็กโทรนิกส์ (E-application) ซึ่งทุก 10 E-application จะเปลี่ยนเป็นการปลูกต้นไม้ 1 ต้น

   และสุดท้ายสำหรับลูกค้า ที่เลือกรับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (E-policy) แทนกรมธรรม์กระดาษ ทุก 1 กรมธรรม์จะแปลงเป็นการปลูกต้นไม้ 1 ต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มุ่งมั่นอยู่เคียงข้าง คุ้มครอง พร้อมใส่ใจ สิ่งแวดล้อม

   #WeCommitToClimate แค่ปรับ โลกก็เปลี่ยน มาสร้างโลกที่ดีขึ้นไปด้วยกัน สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/Hearts.in.action.volunteers หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

23 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 646 ครั้ง

Engine by shopup.com