สถิติ

50548359

"เอไอเอ ประเทศไทย" จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ  

หมวดหมู่: ประกันภัย

   "เอไอเอ ประเทศไทย" จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ

   "AIA Hospital Awards 2022"สุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญา

 

   เอไอเอ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศ “AIA Hospital Awards 2022” แก่สุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญาแถวหน้าของประเทศไทยซึ่งมีความเป็นเลิศใน 7 ด้าน รวมจำนวน 21 รางวัล

   ที่มีการบริการด้านการประกันภัย การบริการสินไหมประกันสุขภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุด รวมทั้งการมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเอไอเอประจำปี 2565

   โดยพิจารณาหลักเกณฑ์จากความถูกต้องครบถ้วนในการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้าผู้เอาประกันภัยและตัวแทนเอไอเอ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย

   นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ร่วมมอบรางวัล เพื่อตอกย้ำคำมั่นสัญญา "Healthier, Longer, Better Lives–เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น" ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 

   นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า เอไอเอ ขอแสดงความยินดีแก่ทุกโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล AIA Hospital Awards 2022 ในปีนี้ และขอขอบคุณที่ให้การดูแลลูกค้าเอไอเอเป็นอย่างดี

   ตลอดจนเป็นพันธมิตรที่ดีของเอไอเอเสมอมา รางวัลนี้ถือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่โรงพยาบาลที่มอบบริการและประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าและตัวแทน ซึ่งพิจารณาจากความพึงพอใจของลูกค้าและตัวแทนเอไอเอ รวมถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการบริการ ด้านการสื่อสาร และด้านการตลาด ร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัลเพื่อให้ผลรางวัลออกมาอย่างเที่ยงธรรมที่สุด ด้วยมาตรฐานการทำงานอันเป็นเลิศของโรงพยาบาลเหล่านี้จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

   รวมถึงเป็นเครื่องหมายการันตีการให้บริการอันยอดเยี่ยมในทุกๆ ด้าน โดยมุ่งหวังว่าจะยกระดับมาตรฐานการบริการสินไหมประกันสุขภาพให้สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมาแก่ลูกค้าเอไอเอและลูกค้าของโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

   ทั้งนี้ AIA Hospital Awards 2022 จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพร่วมกับเอไอเอได้อย่างดีเยี่ยม

   ซึ่งเก็บข้อมูลด้านการบริการของโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 383 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยสุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ได้แก่

   รางวัลประเภทที่ 1 Best Medical Utilization-โรงพยาบาลที่มีการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ยอดเยี่ยม

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 1
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพมหานคร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

   รางวัลประเภทที่ 2 Best Claim Management-โรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการสินไหมยอดเยี่ยม

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช

   รางวัลประเภทที่ 3 Best Claim Support-โรงพยาบาลที่มีการบริการและช่วยเหลือตัวแทนยอดเยี่ยม

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง

   รางวัลประเภทที่ 4 Best Digital Transformation-โรงพยาบาลที่เปิดรับและตอบรับนวัตกรรมทางดิจิทัลยอดเยี่ยม

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลเวชธานี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

รางวัลประเภทที่ 5 Best Insurance Support-โรงพยาบาลที่มีการสนับสนุนธุรกิจประกันเพื่อการทำประกันยอดเยี่ยม

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 3
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

   รางวัลประเภทที่ 6 Best Claim Experience-โรงพยาบาลที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลศิครินทร์

   รางวัลประเภทที่ 7 Best AIA Healthcare Partner 2022-โรงพยาบาลคู่สัญญา AIA ยอดเยี่ยมประจำปี 2565

 • ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท 3
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1

22 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 37 ครั้ง

Engine by shopup.com