สถิติ

50547516

LEOจับมือวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย-บ.แคนบิซ    

หมวดหมู่: ตลาด/ไอที

   LEOจับมือวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย-บ.แคนบิซ

   ศึกษา พัฒนาธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชา ส่งเสริมรายได้ชุมชน

 

   บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ( LEO) ผนึกกำลังวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย จ.อุทัยธานี และ บริษัท แคนบิซ จำกัด จ.ตาก ศึกษาและพัฒนาธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชา จำหน่ายเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร

   ให้กับอุตสาหกรรมทางการแพทย์-เครื่องสำอาง-อาหารเพื่อสุขภาพ สร้างรายได้ให้เกษตรกรท้องถิ่นและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ฟากผู้บริหาร “เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์” มั่นใจ กลุ่มธุรกิจ Non-logistics จะช่วยต่อยอดและผลักดันผลงานในปี 2566 โตติดปีก

   นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ครบวงจรชั้นนำ เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัย เกษตรปลอดภัย จ.อุทัยธานี

   และ บริษัท แคนบิซ จำกัด โดยมีนายไกรราช  เล่าเกษตรวิทย์ ประธานวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย และนายศุภชัย รุจิระกิติวกูล กรรมการ บริษัท แคนบิซ จำกัด อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นผู้ร่วมลงนาม เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ 

   โดยบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรที่มีความชำนาญการและเชี่ยวชาญนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงและกัญชาจากต่างประเทศ และส่งออกช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

   ตามประกาศล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ฉบับปรับปรุงลงนามวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญและคุณประโยชน์จากพืชดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจพืชกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจร่วมกัน

   ระหว่าง วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย และ บริษัท แคนบิซ จำกัด ตอบสนองต่อนโยบายแห่งภาครัฐ เรื่องปลดล็อคกัญชาและกัญชง ส่งเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ทางบริษัทได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัยไปแล้ว

   สำหรับวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยฯ มีความชำนาญด้านบริหารจัดการการปลูกกัญชาในระดับต้นน้ำอย่างครบวงจร ตั้งแต่คัดเลือกจัดหาเมล็ดพันธุ์กัญชา รวมทั้งขบวนการเพาะพันธุ์ จำหน่ายต้นกล้าทั้งสายพันธุ์ไทย เช่น หางกระรอกภูพาน สายพันธุ์ตะนาวศรี และสายพันธุ์นอก

   ปลูกในโรงเรือน (กรีนเฮ้าส์) ขนาด 360 ตารางเมตร จำนวน 10 โรงเรือน บนเนื้อที่ 8 ไร่ ควบคุมด้วยระบบ “เกษตรอัจฉริยะ”สามารถกำหนดและควบคุมระบบหัวใจสำคัญด้านเพาะปลูกต้นกัญชา เช่น อุณหภูมิ แสงแดด ไฟฟ้า น้ำ ดิน ความชื้นและศัตรูพืชได้อย่างอัตโนมัติ  

   โดยมีจุดเด่น คือ ดินซุปเปอร์ซอยด์เป็นดินคุณภาพดีของอำเภอห้วยคต มีแร่ธาตุสูงในการเพาะปลูกต้นกัญชา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ส่งมอบจำหน่ายให้แก่ภาคธุรกิจกลางน้ำ แปรรูปเป็นวัตถุดิบจากส่วนต่างๆ ของกัญชา เช่น ราก ใบ ลำต้น แกน ใบ

   และช่อดอกให้กับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ด้านยารักษาโรค อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ สร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยฯ

   บริษัท แคนบิซ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2564 และบริษัทฯ ตั้งอยู่บนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 62 ไร่ ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เป็นผู้นำด้านการเพาะปลูกต้นกัญชงทั้งในกลางแจ้งบนพื้นที่ 19 ไร่

   และในโรงเรือน EVAPORATION (กรีนเฮ้าส์) แบบทันสมัย จำนวน 3 โรงเรือน ขนาด 1,512 ตารางเมตร (เฟสแรก) รวมทั้งพื้นที่อาคารสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 1,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านเพาะปลูก

   รวมทั้งมีสภาพภูมิอากาศและภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ระดับ 300 เมตร ถึงระดับ 1,000 เมตร  มีสภาพดินร่วนซุยไม่อมน้ำ ไม่มีโรคพืช ไม่มีสารโลหะหนักปนเปื้อน และไม่มีแมลงรบกวน เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชกัญชงได้ดี  

   สามารถป้อนช่อดอกแห้งกัญชงที่มีคุณภาพสูงให้กับภาคอุตสาหกรรม ผลิตเป็นสารสกัดน้ำมันกัญชง (CBD : Cannabidiol) แปรรูปเป็นส่วนผสมของอาหารเสริมและผลิตภัณท์อุปโภคบริโภค-อาหารและเครื่องดื่ม

   รวมทั้งด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ยารักษาโรค กระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรรมและสังคม พัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร  

   อีกทั้งบริษัทมีใบอนุญาตปลูกกัญชง ใบอนุญาตนำเข้าทั้งเมล็ดพันธุ์กัญชงและกัญชา และใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชงและกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

   การลงนามทั้ง 3 ฝ่ายนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชงอย่างครบวงจร โดยทาง LEO ได้มีการนำเข้าเมล็ดกัญชาและเมล็ดกัญชงสายพันธุ์นอกให้กับผู้ประกอบการตามกฎหมาย ส่งมอบให้กับวิสาหกิจสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย

   เพื่อเพาะพันธุ์ต้นกล้าและขยายพันธุ์ต้นแม่กัญชาอย่างมีคุณภาพ บนพื้นที่เพาะปลูกของ บริษัท แคนบิซ จำกัด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณลักษณะตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อในตลาด ซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่เพาะปลูกที่มีศักยภาพ เพิ่มเติมจากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชง

   อีกทั้งสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้พืชเศรษฐกิจทั้งกัญชงและกัญชา อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการประกอบอาชีพของเกษตรกร รวมถึงการศึกษาและหาทางพัฒนาให้ธุรกิจกัญชาและกัญชงเป็นหนึ่งในธุรกิจ NON-LOGISTICS ของทาง LEO

 

21 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 341 ครั้ง

Engine by shopup.com