สถิติ

50547923

 กรุงศรี พันธมิตร APEC 2022    

   กรุงศรี พันธมิตร APEC 2022

   ด้านการสื่อสาร-ประชาสัมพันธ์

                

   กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ในฐานะพันธมิตร ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022) ของประเทศไทย ได้จัดทำของที่ระลึกที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและวิถีความความเป็นไทยอย่าง

   “กระเป๋าใบตองตึง” ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 นี้

   โดย กรุงศรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรณรงค์ให้คนไทยเล็งเห็นความสำคัญและภาคภูมิใจกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสำคัญระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและระดับโลกนี้

   พร้อมนำเสนอข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ สื่อกลางแจ้ง สาขาของธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม แอปพลิเคชันต่างๆ ของกรุงศรี สื่อโซเชียล และบริการต่างๆ ของกรุงศรี ตลอดช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2565 นี้ 

   ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการมุ่งมั่นเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าการลงทุน และการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนในฐานะสถาบันการเงินที่ได้รับความเชื่อมั่น

   และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ ด้วยปณิธานในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ “การเป็นสถาบันการเงินไทยที่เป็นหนึ่งในใจลูกค้า พร้อมเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน”

18 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 558 ครั้ง

Engine by shopup.com