สถิติ

45954485

ชีวาทัย แต่งตั้ง กสิกรไทย

หมวดหมู่: การเงิน

   ชีวาทัย แต่งตั้ง กสิกรไทย

   จำหน่ายหุ้นกู้200ล้านบาท

                               

   นายทิพากร สายพัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายบุน ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ร่วมฉลองความสำเร็จ

   ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่า 200 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

   โดยการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และนับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับความไว้วางใจเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับทางบริษัท

04 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 473 ครั้ง

Engine by shopup.com