สถิติ

13791893

กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ     

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   กราบถวายมุทิตาจิตสักการะ 

   "สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี" 

 

   คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ.ทิพยประกันภั

   เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะแด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารในโอกาสที่อายุวัฒนมงคล 68 ปี ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

21 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 1163 ครั้ง

Engine by shopup.com