สถิติ

13917844

แอกซ่าประกันภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

หมวดหมู่: CSR

   แอกซ่าประกันภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม    

   "Green Insurer"ลดภาวะ"โลกร้อน"

                                  

   บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทธุรกิจประกันภัยชั้นนำ ประกาศความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง

   โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา แอกซ่า ได้เดินหน้ากำหนดโยบายและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในแต่ละวันให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งตั้งเป้าเร่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

   สำหรับปี 2564 นี้ แอกซ่าประกันภัย พร้อมสานต่อเจตนารมณ์ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emissions) และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ จากการดำเนินงานของบริษัทลดลง 10%

   โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำคัญต่างๆ ในองค์กร อาทิ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำ รวมถึงการลดปริมาณขยะที่ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่แอกซ่าได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

   “แอกซ่าประกันภัย สามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่สามารถทำเพียงคนเดียวได้ ทุกคนในสังคมต้องร่วมมือร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคนในทุกๆ ด้าน

   เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แอกซ่าประกันภัย เตรียมเปิดตัวโครงการด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ

   กิจกรรมรณรงค์ร่วมกับชุมชนต่างๆ และการฝึกอบรมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” มร. โคลด เซนย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวย้ำและเพิ่มเติมว่า

   หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของแอกซ่า คือ การอุทิศตนดูแลรักษาปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์และโลก และยังคงมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยขึ้น และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน 

   ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและธุรกิจทุกภาคส่วนอย่างไม่มีใครคาดคิด การทำงานจากบ้านหรือ Working from home กลายเป็นวิถีชีวิตใหม่

   เมื่อรัฐบาลประกาศล็อคดาวน์ทั่วประเทศ เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หลังจากรัฐบาลได้มีการคลายล็อคดาวน์ แอกซ่าประกันภัยได้ประกาศนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน 2 วันต่อสัปดาห์

   ซึ่งช่วยสร้างสมดุลสำหรับชีวิตการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับพนักงาน รวมถึงใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนมากขึ้น และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากพนักงานไม่ต้องใช้ยานพาหนะหรือขนส่งสาธารณะในการเดินทางมาทำงาน

   ในระดับชุมชน แอกซ่าประกันภัยได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา พนักงานแอกซ่าได้จับมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยทำโครงการจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน

   ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกของกลุ่มแอกซ่า แอกซ่าประกันภัยมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับด้านการดำเนินนโยบายที่ก้าวนำสถานการณ์

   ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านรูปแบบการทำงาน และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงแนวทางที่ให้ความสำคัญกับผู้คนและสิ่งรอบตัว และการอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มกำลัง

 

 

20 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 659 ครั้ง

Engine by shopup.com