สถิติ

13917868

"กรุงเทพประกันชีวิต" คว้า!รางวัล

หมวดหมู่: ประกันภัย

   "กรุงเทพประกันชีวิต" คว้า!รางวัล

   การบริหารงานทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม2ปีซ้อน

                 

   กรุงเทพประกันชีวิต ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล "Thailand Best Employer Brand Awards 2021" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

   จากสถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล Employer Branding Institute – India ในงานประกาศรางวัล 15th Employer Branding Awards จัดโดย World HRD Congress รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการผสมผสาน

   และนำวิสัยทัศน์องค์กรไปสู่การปฏิบัติด้วยกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกับธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

   ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  บริษัทมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards จากสถาบัน Employer Branding Institute – India เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

   โดยรางวัลที่กรุงเทพประกันชีวิตได้รับในครั้งนี้มาจากความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงานที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานในช่วงปีที่ผ่านมา ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับบริษัทตลอดจนการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยดีเสมอมา

   นางสาวจุฑารัตน์ นาทองบ่อ ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาบุคลากร การดึงดูดกลุ่มคนที่มีความสามารถ

   การรักษาและพัฒนาคนเก่งเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ในด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรตลอดไป

   รางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2021 เป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งและตอกย้ำประสิทธิภาพของกรุงเทพประกันชีวิต ในการบริหารองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพ

   เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนมากว่า 70 ปี พร้อมเดินหน้าพัฒนาความเป็นเลิศในทุกมิติขององค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านการวางแผนการเงินครบวงจรให้กับคนไทยต่อไป

 

20 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 475 ครั้ง

Engine by shopup.com