สถิติ

13792364

"เชฟรอน" หนุน!ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง    

หมวดหมู่: CSR

   "เชฟรอน" หนุน!ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

   5โรงพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19

  

   บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทมอบบัตรเติมน้ำมัน CALTEX StarCash มูลค่ารวม 125,000 บาท

   ให้กับ พญ.เนาวรัตน์ ทวีศิลป์ นักรังสีการแพทย์ ตัวแทนจาก “โครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19” ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มแพทย์อิสระเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม

   ทั้งนี้เพื่อหนุนเสริมภารกิจทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ในจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลแม่สอด ในจังหวัดตาก

   โดยมุ่งหวังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้   

18 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 211 ครั้ง

Engine by shopup.com