สถิติ

13792082

"เงินติดล้อ"ได้ฤกษ์!ขายหุ้นIPO  

   "เงินติดล้อ"ได้ฤกษ์!ขายหุ้นIPO

   ระดม!เงินปรับโครงสร้างเงินทุน

                              

   นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เงินติดล้อ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

   เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 1,043,542,800 หุ้น (รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

   โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเงินติดล้อ มีแผนนำเงินที่จะได้จากการระดมทุนไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

   รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและปรับโครงสร้างเงินทุนในอนาคต เพื่อให้สามารถเดินหน้าสร้างโอกาสทางการเงินให้กับสังคมได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

   ทั้งนี้ เงินติดล้อ บริษัทเป็นผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำเพื่อลูกค้ารายย่อยซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการบุกเบิกและนำแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-channel)

   โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร และธุรกิจนายหน้าประกันภัย ภายใต้แบรนด์ “เงินติดล้อ” โดยมีบริษัทประกันวินาศภัยพันธมิตรชั้นนำ 16 ราย

   ในส่วนของช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย (Omni-channel) เงินติดล้อมุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความรวดเร็วและไม่ยุ่งยากให้แก่กลุ่มลูกค้าผ่านเครือข่ายสาขามากกว่า 1,000 แห่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 74 จังหวัดทั่วประเทศ

   และเสริมโดยเครือข่ายการส่งต่อลูกค้าที่กว้างขวางผ่านตัวแทน การขายผ่านทางโทรศัพท์ ตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกมือสอง และสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งยังมี Call center 24 ชม. และช่องทางออนไลน์ของบริษัท

   ซึ่งรวมถึงการติดต่อผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นเงินติดล้อ เฟซบุ๊ก และแพลตฟอร์มธุรกิจของแอปพลิเคชันไลน์ (Line Business Connect) ในชื่อ Tid Lor Connect ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลและสิทธิต่างๆ ของตนเอง

   เพียงแค่สมัครเป็นเพื่อนกับไลน์ “@TidLor” ทั้งหมดนี้ นับเป็นการลดช่องว่างเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการเงินให้กับประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทย (Long-tail Segment)

   ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ใช้แรงงานและพนักงานบริษัทที่มีรายได้และเงินหมุนเวียนที่ไม่แน่นอนและมีข้อมูลประวัติทางการเงินที่จำกัด นอกจากนี้ เงินติดล้อยังได้พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์

   ผสมผสานความเชี่ยวชาญทางด้านการบริการทางการเงินเข้ากับเทคโนโลยีทีสร้างขึ้นโดยเฉพาะและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   รวมไปถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การสร้างแบบจำลองให้คะแนนระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System) ในการประเมินตำแหน่งที่ตั้งสาขา

   โปรแกรมถามตอบอัตโนมัติ (Chatbot) กระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ การออกแบบระบบอนุมัติสินเชื่อจากข้อมูลคะแนนเครดิตของลูกค้า เป็นต้น

16 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 414 ครั้ง

Engine by shopup.com