สถิติ

13700091

"ดร.สมชาย" J&C ร่วมรุ่น

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   "ดร.สมชาย" J&C ร่วมรุ่น

   หลักสูตร สวปอ.มส.SML รุ่นที่2

                 

   ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัท เจริญโอสถ จำกัด เข้าร่วมศึกษาในหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ สวปอ.มส.SML รุ่นที่2 ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาษาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                    

   และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรุ่นเข้าร่วมประชุม สวปอ.มส.SML รุ่น 2 วางแผนพัฒนาสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ ณ สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

30 มกราคม 2564

ผู้ชม 336 ครั้ง

Engine by shopup.com