สถิติ

13792176

สคบ. ชี้แจง!เคส "กาละแมร์"

หมวดหมู่: ขายตรง

   สคบ. ชี้แจง!เคส "กาละแมร์"

   กรณีขอเป็นพรีเซ็นเตอร์ สคบ.

                                                                     

   กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า กาละแมร์ ขอเป็นพรีเซ็นเตอร์ สคบ.นั้น นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษก สคบ. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

   ๑. กรณีดังกล่าวเป็นเพียงการพาดหัวข่าวของสื่อจากการให้สัมภาษณ์ของพิธีกรชื่อดัง คุณพัชรศรี เบญจมาศ หรือ “กาละแมร์เท่านั้น สคบ. มิได้มีการเสนอหรือทาบทามให้บุคคลดังกล่าวมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับ สคบ. ตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด

   ทั้งนี้ได้รับการยืนยันจาก “คุณกาละแมร์” ว่าตนมิได้เสนอตัวเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้ สคบ. เพียงแต่ได้ชี้แจงต่อ กมธ. สาธารณสุขว่ายินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ทั้ง อย. และ สคบ. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเข้าใจกฎหมายมากขึ้น เพื่อมิให้มีกรณีผิดพลาดดังกรณีที่เกิดขึ้นซ้ำอีก

   ๒. ในกรณีที่คุณกาละแมร์หรือบุคคลสาธารณะท่านใด มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจ

   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถกระทำได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย อย่างไรก็ตามในส่วนของการโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย สคบ.จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำการฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด

                                                                              

   ๓. สคบ. ขอสื่อสารข้อมูลมายังผู้ประกอบธุรกิจ หรือบุคคลสาธารณะที่มีการโฆษณาหรือสื่อสารข้อมูลทางการตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ

   ควรพิจารณาศึกษา กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าหรือบริการ มิฉะนั้น อาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองได้

   ๔. สคบ. ขอแนะนำผู้บริโภค ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ควรศึกษาข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการอย่างรอบคอบ

   โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลจากแพลตฟอร์มของหน่วยงานภาครัฐ และโปรดอย่าหลงเชื่อการโฆษณาที่เป็นเท็จ เกินจริง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

29 มกราคม 2564

ผู้ชม 447 ครั้ง

Engine by shopup.com