สถิติ

13792129

สคบ. หารือแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภค

หมวดหมู่: ขายตรง

   สคบ. หารือแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภค

   เช่าซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์จากโควิด-19

  

   นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

   ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ วิจิตรโสภารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) 

   โดยหารือร่วมกับ ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ผู้แทนสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ผู้แทนสมาคมธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

   ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจประเมินราคารถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผู้แทนสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไทย ณ ห้องประชุม 5 สคบ.

 

       ที่ประชุมได้กำหนดแนวทาง ดังนี้

  1. การพักชำระหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ วิธีการ)
  2. การติดตามทวงถามหนี้และเบี้ยปรับ (อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการได้รับการยกเว้นค่าติดตามทวงถามหนี้ และยกเว้นค่าปรับ)

      3.การขอคืนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (อยู่ระหว่างพิจารณาหาข้อสรุป)

 

 

 

 

25 มกราคม 2564

ผู้ชม 411 ครั้ง

Engine by shopup.com