สถิติ

12000992

"เอ็นไอเอ" ร่วมนำนวัตกรรม

หมวดหมู่: ตลาด/ไอที

   "เอ็นไอเอ" ร่วมนำนวัตกรรม

   ต่อยอดผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก

  

   ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ลงนามความร่วมมือการนำเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของไทย

   ภายใต้โครงการ “เชื่อมตลาดกับนวัตกรรม สร้างสรรค์อนาคต: MARKET LED INNOVATION” เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการ

   การขยายตลาด และสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีระดับโลก โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

14 มกราคม 2564

ผู้ชม 440 ครั้ง

Engine by shopup.com