สถิติ

12001016

สินค้า-อุปกรณ์ที่มีรังสีUVCอ้างป้องกันCovid-19

หมวดหมู่: ขายตรง

   สินค้า-อุปกรณ์ที่มีรังสีUVCอ้างป้องกันCovid-19

   สคบ. สั่งห้ามขาย-ชี้!ก่อมะเร็งผิวหนัง/ต้อกระจก

 

   นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการมีคำสั่ง ที่ 5/2563 เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

   และให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะขายหรือผลิต สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อขาย ซึ่งสินค้าอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC ติดต่อ สคบ. เพื่อดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าดังกล่าวว่าสินค้านั้นไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ผู้ประกอบการบางรายได้นำเข้า ผลิต และจำหน่าย สินค้าที่มีลักษณะเป็นโคมไฟฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา กระเป๋าฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ เครื่องดูดกำจัดไรฝุ่นด้วยรังสียูวี

   หรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบบพกพาในรูปแบบต่างๆ มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยอ้างว่ามีสรรพคุณฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรียไรฝุ่น ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และสามารถลดโอกาสการติดเชื้อได้ 99 เปอร์เซ็นต์

   ซึ่งต่อมาข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลโทษของการใช้รังสี UVC ว่า หากมีการใช้รังสี UVC ในระบบเปิด หรือผู้บริโภคได้มีการสัมผัส/กระทบรังสี UVC โดยตรง

   อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง และเป็นอันตรายต่อดวงตาทำให้เกิดต้อกระจก ตาอักเสบ หรือจอประสาทตาเสื่อม ก่อนวัยอันควร
ดังนั้นคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

   ดังนั้นจึงได้พิจารณาแล้วว่าการใช้อุปกรณ์ที่มีรังสี UVC อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องป้องกันผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าชนิดนี้ จึงมีคำสั่งห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะกรรมการฯจะมีคำสั่งยกเลิก

06 มกราคม 2564

ผู้ชม 333 ครั้ง

Engine by shopup.com