สถิติ

12029015

"RBF" คว้า!รางวัลดีเด่น Deal of the Year

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   "RBF" คว้า!รางวัลดีเด่น Deal of the Year

   ด้านการระดมทุน ในงาน SET Awards 2020

  

   ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด  (มหาชน) หรือ RBF

   รับรางวัลดีเด่น Deal of the Year ด้านการระดมทุน ในงาน SET Awards 2020 จัดขึ้นโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

   โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลและแสดงความยินดี ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

31 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 399 ครั้ง

Engine by shopup.com