สถิติ

12028945

ผู้ถือหุ้น STGT

   ผู้ถือหุ้น STGT

   อนุมัติแตกพาร์

  

   ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล ประธานกรรมการ, นายกิติชัย สินเจริญกุล รองประธานกรรมการ และนางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท

   ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

   ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,434.78 ล้านหุ้น เป็น 2,869.56 ล้านหุ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย และขยายฐานของผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   ซึ่งจะใช้เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุนหุ้น STGT ลดลง รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท

29 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 264 ครั้ง

Engine by shopup.com