สถิติ

12034734

บอร์ด"บมจ. พริมา มารีน" อนุมัติควบรวม

   บอร์ด"บมจ. พริมา มารีน" อนุมัติควบรวม

   กิจการไทยออยล์มารีน ในกลุ่มไทยออยล์

                                                        

   นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“PRM”) ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวทางเรือรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ภูริช มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท

   ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ในราคาซื้อขายเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น 346.5 ล้านบาท

   โดยการเข้าซื้อครั้งนี้ (รายละเอียดตามที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์) กลุ่มบริษัทได้พิจารณาถึงรูปแบบการลงทุน, มูลค่าและผลตอบแทนในการลงทุน รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจในประเภทที่กลุ่มบริษัทฯมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะขยายธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจจากการควบรวมกิจการได้

   ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด จะสามารถขยายกองเรือและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น

   นอกจากนี้การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ จะยังสามารถสร้างให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ หรือ synergy ระหว่างกลุ่มบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะประกอบไปด้วย  

  1. การให้บริการเรือขนส่งน้ำมันดิบ (VLCC) แบบมีระยะเวลา (Time Charter) เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 ลำ เป็นระยะเวลา 10 ปี
  2. การให้บริการเรือขนส่งสินค้าโดยเรือขนาดเล็ก จำนวน 3 ลำ เป็นระยะเวลา 5 ปี
  3. การให้บริการในการเป็นตัวแทนเรือ (Ship Agent) เป็นระยะเวลา 5 ปี

   โดยความร่วมมือทางธุรกิจดังกล่าว จะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัทฯ ด้วยสัญญาระยะยาว  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในด้านการขนส่งพลังงาน ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการเติบโตและความร่วมมืออย่างมั่นคงระหว่างกลุ่มบริษัทอีกด้วย   

                                                  รายละเอียดในการทำธุรกรรม;

 

รายละเอียด

ผู้ซื้อ:

ผู้ขาย:

บริษัท ภูริช มารีน จำกัด (“บริษัท”) ถือหุ้นโดย PRM 99.99%

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกรรม:

PRM ซื้อหุ้นใน TM จำนวน 97 ล้านหุ้น

วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

(Closing Date)

วันที่ 30 เมษายน 2564

วันครบกำหนดการเข้าทำธุรกรรม(Long Stop Date)

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้หากผู้ซื้อได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าสำหรับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นแบบมีเงื่อนไข (กรณีหารือการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด) คู่สัญญาตกลงขยายระยะเวลาตามสมควร เพื่อดำเนินการตามเงื่อนไขให้สำเร็จ

ราคาซื้อขายหุ้น:

346.5 ล้านบาท

การปรับราคาซื้อขาย:

ราคาซื้อขายหุ้น ± เงินสดที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหุ้น ± หนี้สินที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหุ้น มูลค่ารวมของความเสียหายมากกว่า 3 ล้านบาท ขึ้นไป (สภาพของเรือ ทางการบัญชี ทางภาษีอากร หรือทางกฎหมาย)

 

24 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 475 ครั้ง

Engine by shopup.com