สถิติ

12254728

SAK เคาะราคาขาย

   SAK เคาะราคาขาย

   IPOที่3.70บาทต่อหุ้น  

  

   ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร, นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK

   และ นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ บล.ธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น

   และแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 6 ราย ประกอบด้วย บล.บัวหลวง จํากัด (มหาชน), บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บล.กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด, บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด, และบล.ฟิลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

   โดย SAK จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 546 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.70 บาท ระหว่างวันที่ 26-27 และ 30 พฤศจิกายน 2563 และกำหนดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นี้

24 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 443 ครั้ง

Engine by shopup.com