สถิติ

12255156

"Beko" จับมือ "ไทวัสดุ" เดินหน้าโครงการ

หมวดหมู่: CSR

   "Beko" จับมือ "ไทวัสดุ" เดินหน้าโครงการ

   "ปันสุขทั่วไทย สร้างสุขภาพชีวิตที่ดีให้เด็กไทยรุ่นใหม่"

  

   คุณพรชัย ตระกูลเตชะเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและวางแผนผลิตภัณฑ์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท เบโค ไทย จำกัด ร่วมกับ คุณปาริชาติ ยามวินิจ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร คุณชุติพร คงเจริญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด

   คุณดำรงค์ ตติยมณีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารสินค้า  และคุณปฏิญญา  สังข์พันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเบโคพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยที่ดีของเยาวชน

   ภายใต้โครงการ "ปันสุขทั่วไทย สร้างสุขภาพชีวิตที่ดีให้เด็กไทยรุ่นใหม่" ครั้งที่ 1 ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย จังหวัดระยอง โดยมีคุณประภาศรี พิษณุพงควิชชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธี และคุณอิงกมล บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย เป็นผู้แทนรับมอบ

24 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 326 ครั้ง

Engine by shopup.com