สถิติ

12255130

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มอบเงิน

หมวดหมู่: CSR

   กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มอบเงิน

   สนับสนุนสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

  

   บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย นางภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส งานสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร มอบเงินสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท

   จากกิจกรรมสัปดาห์แห่งการทำความดี (CR Week 2020) แก่สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อตอกย้ำการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตของคนไทย

   โดยมี คุณวีณา เชี่ยวไรกุล หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี สถาบันราชานุกุล รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

   โดยกิจกรรมสัปดาห์แห่งการทำความดี (CR Week 2020) บริษัทได้จัดหลากหลายกิจกรรมที่มุ่งเน้นความเป็นผู้นำด้านการประกันสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ ประกอบด้วยกิจกรรม Green Market กิจกรรม 24 hrs Relay Sport Challenge และกิจกรรม Power Boxing Combat

   โดยทุกการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วม จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคดังกล่าว อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มุ่งมั่น สนับสนุนทุกความเชื่อมั่นว่าทุกคนทำได้ Know You Can พร้อมอยู่เคียงข้าง และดูแลกันตลอดไป

 

 

 

 

21 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 594 ครั้ง

Engine by shopup.com