สถิติ

9552936

"ทิสโก้" รับรางวัล

หมวดหมู่: การเงิน

   "ทิสโก้" รับรางวัล

   กลุ่มธุรกิจการเงินยอดเยี่ยม

  

   บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020” - กลุ่มธุรกิจการเงิน และ บลจ.ทิสโก้ รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทตราสารทุนทั่วไป จากการบริหารกองทุนเปิดทิสโก้สแตรทิจิกฟันด์ (TSF) ในงาน Money & Banking Awards 2020 Live Virtual จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร 

   โดยมี คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มทิสโก้ และคุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ รับรางวัลจากคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เมื่อเร็วๆ นี้

20 กันยายน 2563

ผู้ชม 219 ครั้ง

Engine by shopup.com