สถิติ

9053773

ไทยประกันชีวิต ดีเดย์! ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น(ยูนิตลิงค์)

หมวดหมู่: ประกันภัย

   ไทยประกันชีวิต ดีเดย์! ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น(ยูนิตลิงค์)

   ยกระดับ!ลงทุนเชื่อมFundConnextตลาดหลักทรัพย์ฯ

                  

   ไทยประกันชีวิต จับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ นำระบบ FundConnext รองรับการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้แบบประกัน “ยูนิตลิงค์” สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าจากการลงทุนที่ได้มาตรฐาน พร้อมความอุ่นใจด้วยการดูแลรอบด้านจากตัวแทน Life Partner มืออาชีพ ตอบโจทย์เป็นทุกคำตอบของชีวิต

   นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลกระทบให้ผู้บริโภคมองหาช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า

   ซึ่งแบบประกันควบการลงทุนหรือยูนิตลิงค์ นับเป็นแบบประกันที่ตอบโจทย์นักลงทุนในสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีอิสระในการวางแผนการเงินและการลงทุน มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีควบคู่กับความคุ้มครองชีวิต

   ดังนั้นเพื่อสร้างมาตรฐานในการลงทุนผ่านแบบประกันยูนิตลิงค์ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ของบริษัท ภายใต้แนวคิดยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric

   บริษัทจึงร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) นำระบบงาน FundConnext ซึ่งเป็นระบบงานกลางในการรับ-ส่งข้อมูลการซื้อขายและการชำระราคาระหว่างบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (Distributor)

   และบริษัทหลักทรัพย์จัดการการลงทุน (บลจ.) สร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการซื้อขายหน่วยลงทุน ทำให้สามารถขายกองทุนจากหลากหลาย บลจ. ด้วยมาตรฐานเดียวกัน

   นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อระบบข้อมูลกองทุนรวมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ Distributor มีข้อมูลกองทุน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet) และข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน เพื่อใช้ในการให้คำแนะนำกับลูกค้า

   โดยบริษัทได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใต้แบบประกันยูนิตลิงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันของบริษัทว่าการลงทุนภายใต้แบบประกันยูนิตลิงค์จะเป็นไปตามมาตรฐาน โดยบริษัทนำระบบดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป

   “ขณะเดียวกันผู้ที่ซื้อแบบประกันยูนิตลิงค์ของบริษัทสามารถวางแผนการเงินและการลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยบริษัทรวบรวมข้อมูลแบบประกันเพื่อการลงทุน ตลอดจนข่าวสารกองทุนรวมภายใต้แบบประกันทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)

   ทั้ง 15 กองทุน บนเว็บไซต์ www.thailife.com นอกจากนี้ผู้เอาประกันยังสามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์และพอร์ตการลงทุนของตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต” นางวรางค์ กล่าวย้ำ

                                                       

   นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ FundConnext ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายโอกาสการลงทุน

   ตอบสนองความต้องการลูกค้ายูนิตลิงค์ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สามารถเลือกลงทุนกองทุนรวมได้หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันควบการลงทุนของ บมจ. ไทยประกันชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว

   ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน “To Make the Capital Market “Work” for Everyone” โดยปัจจุบันมีผู้ร่วมตลาดใช้งาน FundConnext เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

   ได้แก่ บลจ. 21 ราย และบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 34 ราย ด้านปริมาณธุรกรรมเฉลี่ยผ่าน FundConnext เติบโตมากกว่า 400% (ณ 31 สิงหาคม 2563) เมื่อเทียบกับปี 2562

   สำหรับแบบประกันยูนิตลิงค์ ที่ บมจ. ไทยประกันชีวิต เสนอขาย ได้แก่ ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิต ลิงค์) และ ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 (ยูนิตลิงค์) ซึ่งเป็นแบบประกันที่ให้อิสระในการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะชีวิต

   โดยสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยประกัน เพิ่มหรือลดวงเงินคุ้มครองได้ รวมถึงเพิ่มหรือลดเงินออมได้ตลอดเวลา และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

   จากหลากหลายกองทุนที่บริษัทคัดสรรมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทมีตัวแทนที่เชี่ยวชาญการวางแผนการออมและการลงทุน ซึ่งมีใบอนุญาต IC License สำหรับขายสินค้ายูนิตลิงค์พร้อมให้บริการ

 

 

15 กันยายน 2563

ผู้ชม 1292 ครั้ง

Engine by shopup.com