สถิติ

12256495

เปิด Easy Room RTA

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

เปิด Easy Room RTA

ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
  

   รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมด้วย นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตกองบัญชาการกองทัพบก EASY ROOM RTA

   เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

   โดยห้องสมุด EASY ROOM RTA เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปในวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 7.00-18.00 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก

03 กันยายน 2563

ผู้ชม 310 ครั้ง

Engine by shopup.com