สถิติ

9039198

"ซีวิลเอนจีเนียริง" โชว์กึ๋น!โยธาท่าอากาศยาน

   "ซีวิลเอนจีเนียริง" โชว์กึ๋น!โยธาท่าอากาศยาน

   คว้า!งานก่อสร้าง-ปรับปรุงสนามบินจังหวัดระนอง

                                                        

   "บมจ. ซีวิลเอนจีเนียริง" ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 50 ปี โชว์ความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างและปรับปรุงงานท่าอากาศยาน คว้างานใหม่โครงการซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ของท่าอากาศยานจังหวัดระนอง

   พร้อมกับเร่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงท่าอากาศยานจังหวัดตรังที่กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มั่นใจจุดแข็งทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญงานโยธา เทคโนโลยีนวัตกรรมงานก่อสร้างสมัยใหม่และความพร้อมด้านซัพพลายเชน

   เข้าสนับสนุนประสิทธิภาพการบริหารโครงการอย่างเต็มที่ เพื่อการส่งมอบงานคุณภาพ ในระยะเวลาที่กำหนด ช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภาคใต้รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

   นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรที่มีประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 50 ปี เปิดเผยว่า หลังจาก CIVIL ได้เริ่มดำเนินงานเข้าสู่การรับเหมาก่อสร้างงานท่าอากาศยานมาตั้งแต่ปี 2536 ได้มีผลงานก่อสร้างและปรับปรุงท่าอากาศยานทั่วประเทศมาแล้วมากกว่า 22 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,100 ล้านบาท เช่น โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน   สุราษฎร์ธานี, โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เป็นต้น

   ทำให้ CIVIL มีความเชี่ยวชาญในงานท่าอากาศยานและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐให้เป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ทั้งด้านการก่อสร้างทางวิ่ง ลานจอดเครื่องบิน งานอาคาร และระบบไฟฟ้าและระบบประปามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถการให้บริการงานท่าอากาศยานในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

   ล่าสุด CIVIL ได้รับที่ได้รับความไว้วางใจกรมท่าอากาศยาน ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการซ่อมบำรุงผิวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานจังหวัดระนอง มูลค่าโครงการ 91.9 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณเที่ยวบินที่เข้ามาใช้บริการในท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นในอนาคต

   ขณะเดียวกันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับและลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้า ท่าอากาศยานจังหวัดตรัง มูลค่าโครงการ 678.4 ล้านบาท สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารและความปลอดภัยของอากาศยาน ให้สอดคล้องมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

   การดำเนินงานก่อสร้างงานท่าอากาศยานครั้งนี้ CIVIL นำความชำนาญจากประสบการณ์เกือบ 30 ปี ในการก่อสร้างท่าอากาศยาน และอาศัยจุดแข็งด้านบุคลากรที่เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีนวัตกรรมงานก่อสร้างสมัยใหม่

   และความพร้อมด้านซัพพลายเชน เข้ามาช่วยสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ ทั้งในด้านระยะเวลา ต้นทุน คุณภาพงานและความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ทุกฝ่ายคาดหวังไว้

   “การทำธุรกิจของ CIVIL มีจุดเริ่มต้นจากการเข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทงานทาง โดยก่อสร้างถนนให้แก่พี่น้องภาคใต้และท่าอากาศยานในภาคใต้เกินกว่าครึ่งหนึ่งล้วนมี CIVIL เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง

   ดังนั้นจึงภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่มีโอกาสเข้าไปดำเนินโครงการก่อสร้างและซ่อมบำรุงท่าอากาศยานในภาคใต้ทั้ง 2 แห่ง ตอกย้ำว่ามีความองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ

   เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารจากผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ด้วยผลงานคุณภาพที่ CIVIL การันตี ช่วยยกระดับขีดความสามารถการบริการของท่าอากาศยาน รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้” นายปิยะดิษฐ์ กล่าวย้ำและเพิ่มเติมว่า  

 ทั้งนี้ในอนาคต CIVIL ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มโอกาสในการบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์และความชำนาญที่มี CIVIL เชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งมอบโครงการก่อสร้างที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ พร้อมด้วยความพึงพอใจจากผู้ว่าจ้างและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานต่อไป

 

27 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 433 ครั้ง

Engine by shopup.com