สถิติ

8306637

ซิตี้ ร่วมจำหน่ายหุ้นกู้ปตท.อายุ 50 ปี

หมวดหมู่: การเงิน

   ซิตี้ ร่วมจำหน่ายหุ้นกู้ปตท.อายุ 50 ปี

   มูลค่า 700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

                                                           

   ซิตี้ ประกาศการเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่า 700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อายุ 50 ปี  ซึ่งถือเป็นหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศฉบับแรกของบริษัทนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

   โดยซิตี้ ได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่า 700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

   ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอายุ 50 ปี ในภูมิภาคเอเชียซึ่งถือเป็นหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศสำหรับตลาดเกิดใหม่ที่มีอายุยาวนานที่สุด 

   ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นที่ต้องการของนักลงทุนทั่วโลกและจะช่วยเพิ่มความสามารถในระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐดังกล่าวจะให้อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทน 3.70% 

   อย่างไรก็ตามการออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศในครั้งนี้ ถือเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับประเทศไทยที่เน้นย้ำให้เห็นถึงความน่าสนใจอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนทั่วโลกที่มีต่อการลงทุนในบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

 

01 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 369 ครั้ง

Engine by shopup.com