สถิติ

8199215

SEAC จับมือ RUN

หมวดหมู่: ตลาด/ไอที

   SEAC จับมือ RUN

   ส่งเสริมทักษะReskill&Upskill 

  

   เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)

   ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย พร้อมด้วย นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาค

   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมทักษะ Reskill & Upskill ให้กับผู้บริหาร นักวิจัยและบุคลากร ในโครงการ YourNextU by SEAC เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนประเทศชาติ

   พัฒนาและยกระดับความสามารถและคุณภาพการวิจัยไทยให้เทียบเท่าระดับสากล ณ ห้อง The Capital ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC) เมื่อเร็วๆ นี้

30 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 259 ครั้ง

Engine by shopup.com