สถิติ

8199182

"ไทยประกันชีวิต" ร่วมยินดี

หมวดหมู่: ประกันภัย

   "ไทยประกันชีวิต" ร่วมยินดี

   ตัวแทนคุณภาพรับรางวัลTNQA                                                                                                                                                       

   นายพิชัย ยอวิทยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตัวแทน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทน ที่ได้รับโล่รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี, 15, ปี และ 10 ปี

   ในงานมอบรางวัล “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) ประจำปี 2563” จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 174  คน

   สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ พร้อมเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ให้กับผู้เอาประกัน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

29 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 378 ครั้ง

Engine by shopup.com