สถิติ

8306826

"โรจูคิส" จ่อคิว! IPO ไม่เกิน166ล้านหุ้น

   "โรจูคิส" จ่อคิว! IPO ไม่เกิน166ล้านหุ้น

   ระดมทุน!เทคโอเวอร์-ขยายธุรกิจเอเชีย

                                                               

   บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้พัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 166 ล้านหุ้น

   พร้อมแต่งตั้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชูจุดแข็งด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมสินค้าคุณภาพสูง ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ

   ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยและขยายสู่ภูมิภาคเอเชีย ผ่านแบรนด์สินค้าที่แข็งแกร่งและหลากหลาย (Brand Portfolio) ได้แก่ Rojukiss, PhDerma, Best Korea และ Sis2Sis

   ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่าง และมีช่องทางจำหน่ายที่แข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศ

   นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ โดยมียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (Facial Moisturizer) ของประเทศไทยในปี 2562 เทียบกับกลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งและบริหารงานโดยคนไทย*

   ซึ่งมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านความงามและสุขภาพแห่งอนาคตของเอเชีย โดยการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย (Beauty Convenience)

   พร้อมเน้นการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและหลากหลาย (Brand Portfolio) ภายใต้ 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ Rojukiss (โรจูคิส), PhDerma (พีเอชเดอร์มา), Best Korea (เบสท์ โคเรีย) และ Sis2Sis (ซิสทูซิส)

   นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพเหมือนบริษัทสากลขนาดใหญ่ แต่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวเหมือนบริษัทท้องถิ่นขนาดเล็ก

   ภายใต้ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจสินค้าความงามในระดับนานาชาติ มีระบบการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือสูง

   ทั้งหมดนี้จึงช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2560 – 2562) บริษัทได้พัฒนาสินค้าใหม่กว่า 80 ผลิตภัณฑ์

   ซึ่งเป็นส่วนผลักดันที่สำคัญให้บริษัทมีรายได้รวมถึง 1,140.6 ล้านบาทในปี 2562 และส่งผลให้ Rojukiss เป็นแบรนด์เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบในกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้หญิง (Female Facial Moisturizer)

   ในปี 2562 Sis2Sis เป็นแบรนด์เคริ่องสำอางในซองพร้อมก้านหรือแปรงในตัว ที่มีผลิตภัณฑ์ลิปสติกที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในเชิงปริมาณ (จำนวนหน่วย) และมีผลิตภัณฑ์ที่ปัดขนตา (Mascara) ที่มียอดขายเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยทั้งในเชิงมูลค่าและปริมาณ ในปี 2562  

   นางวรวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ธุรกิจพัฒนา จ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

   กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วางจำหน่ายผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าทั่วไป เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น วัตสัน โลตัส บิ๊กซี รวมถึงช่องทางตลาดออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee และช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ ได้แก่ www.rojukiss.com และ Line@Rojukiss

   ขณะที่ช่องทางขายต่างประเทศบริษัทดำเนินการผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นในประเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา และมีแผนที่จะขยายตลาดใหม่เพิ่มเติมต่อไป  

   2. ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจ การตลาดและการขาย แก่พันธมิตรผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทในต่างประเทศ

   นางวรวรรณ กล่าวย้ำว่า บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีผลการดำเนินงานทั้งในด้านยอดขายและกำไรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทมีรายได้รวม 599.9 ล้านบาท 865.4 ล้านบาท และ 1,140.6 ล้านบาท ตามลำดับ

   คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับร้อยละ 37.9 และมีกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 57.5 ล้านบาท 105.8 ล้านบาทและ 190.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 เท่ากับร้อยละ 81.8

   สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2563 บริษัทมีรายได้ 272.5 ล้านบาท และ 302.4 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 10.9 และบริษัทมีกำไรสุทธิ 54.7 ล้านบาท และ 65.1 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 18.9

   โดยบริษัทมีเป้าหมายขยายธุรกิจให้ครอบคลุมสินค้ากลุ่มความงามและสุขภาพอย่างครบวงจร ภายใต้การสร้างแบรนด์ต่างๆ ของบริษัทให้แข็งแกร่งและพัฒนาแบรนด์ใหม่ รวมถึงขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย

   นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

   เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 309 ล้านบาท แบ่งเป็น 618 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท

   โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 270 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 166 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นไม่เกิน 27.7% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

   โดยแบ่งการขายเป็น (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 106,000,000 หุ้น 

   เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และแบรนด์ใหม่ ขยายธุรกิจในต่างประเทศ ลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล รวมถึงการลงทุนควบรวม ซื้อกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

 

 

26 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 283 ครั้ง

Engine by shopup.com