สถิติ

8306644

ซีพีแรม(ขอนแก่น) จับมือ สำนักงานใหญ่ เดินหน้า

หมวดหมู่: CSR

   ซีพีแรม(ขอนแก่น) จับมือ สำนักงานใหญ่ เดินหน้า

   โครงการ"ซีพีแรม รวมใจเพื่อคนไทย สู้ภัย COVID-19" 

  

   นางสาวอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) และสำนักงานใหญ่

   ร่วมดำเนินการโครงการ “ซีพีแรม รวมใจเพื่อคนไทย สู้ภัย COVID-19” ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 (ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในการตระหนักรู้ถึงการบริโภคอาหารปลอดภัย และการปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

   เพื่อให้ห่างไกลโรคดังกล่าว โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่แรกในการดำเนินโครงการดังกล่าว

   ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนที่ 1 การทำความสะอาด และฆ่าเชื้อสถานศึกษา เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และชุมชน

   ส่วนที่ 2 ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหารปลอดภัย และการปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรูปแบบของฐานกิจกรรม

26 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 772 ครั้ง

Engine by shopup.com