สถิติ

8198991

เลขาธิการ คปภ.ถวายพระพรชัยมงคล-ถวายสัตย์ปฏิญาณ

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   เลขาธิการ คปภ.ถวายพระพรชัยมงคล-ถวายสัตย์ปฏิญาณ
   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

  
   โดยนำคณะผู้บริหาร และพนักงาน สำนักงาน คปภ. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน ซื่อสัตย์สุจริต

  

   เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป

26 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1320 ครั้ง

Engine by shopup.com