สถิติ

8306979

ทรัสต์ PROSPECTจัดพิธี

   ทรัสต์ PROSPECTจัดพิธี

   โรดโชว์นักลงทุนรายย่อย                                                                                                                                                    

   นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในเครือ บมจ. มั่นคงเคหะการ นายวิชญ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

   และนายมานพ เพชรดำรงค์สกุล หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมโรดโชว์ให้ข้อมูลจุดเด่น "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล" (PROSPECT) 

   ซึ่งจะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารคลังสินค้าและโรงงานจำนวน 63 หลัง รวมทั้งสิ้น 183 ยูนิต ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ย่านบางนา-ตราด กม.23 นับจากวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง ถึง 22 ธันวาคม 2582 รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 3,738 ล้านบาท ประกอบด้วย การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินไม่เกิน 1,136 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะระดมทุนด้วยการเสนอขายหน่วยทรัสต์

20 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 202 ครั้ง

Engine by shopup.com