สถิติ

8306808

เมืองไทยประกันชีวิต มอบกรมมธรรม์ปีที่10

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   เมืองไทยประกันชีวิต มอบกรมมธรรม์ปีที่10

   ผู้เข้าประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL

  

   นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทมอบกรมมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

   แก่ผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 ภายนโยบายของบริษัทฯ MTL Everyday Life Partner ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมงานจัดขึ้น ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

15 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 853 ครั้ง

Engine by shopup.com