สถิติ

7696627

ธ.ออมสินจับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

หมวดหมู่: การเงิน

   ธ.ออมสินจับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

   ส่งเสริมผู้ประกอบการ Startup-SMEs

  

   นายวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ร่วมกับนางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

   ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)" ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   เพื่อให้ความรู้ คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ระบบการเงิน การตลาด ตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

   และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างรายได้และการจ้างงาน ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจ 4.0 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 

30 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 332 ครั้ง

Engine by shopup.com